ridislandshast.se logo

VISA
från Dolttorpet


Född: 2008
Färg: musblack 
E: Dökkvi från Fagerland
U: Borghild från Wahlberg

Visa är en vänlig häst med lätta och fina gångarter, hon rids av både barn och vuxna och är väldigt omtyckt av alla.